„Zimowe laboratorium”

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to coś robi.

Albert Einstein

Ważnym elementem nauki jest rozwój u dzieci ich naturalnej pasji odkrywania świata. Eksperymentowanie ma na celu rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającym światem, nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

Po realizacji zajęć dzieci rozwijają swoje zainteresowania i możliwości, zwiększając tym samym poczucie własnej wartości oraz pewności siebie. Mali badacze odkrywają piękno i złożoność środowiska przyrodniczego. Stawiają i rozwiązują samodzielnie  problemy, dostrzegają związki między przyczyną, a skutkiem.

W naszym przedszkolu zorganizowaliśmy serię ciekawych zajęć, które minęły pod hasłem eksperymentów, doświadczeń i pełnych emocji zabaw. Nauka jest fascynująca, przekonały się o tym przedszkolaki, które aktywnie uczestniczyły w zimowym laboratorium.

Doświadczenia dają dzieciom  dużo radości, zabawy, są świetnym pomysłem na integrację z kolegami i koleżankami, a co najważniejsze, mają wartość edukacyjną. Za oknem mróz, a u nas kolorowe szaleństwo i gorąca atmosfera.

Dzieci dowiedziały się, że kolory potrafią tańczyć, szklanka z wodą ma magiczną moc, a z kostek cukru możemy wyczarować różnobarwne kwiaty. Przedszkolaki na zakończenie zajęć były świadkami gwałtownej erupcji wulkanu. To wszystko w naszym zimowym laboratorium! Przyjdź i przekonaj się sam! Zapraszamy!