Żeby chciało się chcieć!

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko dobrze odnajdowało się w społeczeństwie – potrafiło nawiązywać przyjaźnie, dobrze radziło sobie z krytyką, cechowało się asertywnością i śmiałością. Niestety, nabywanie takich cech i umiejętności czasem przychodzi z trudem. Naprzeciw tym trudnościom wychodzą specjalistyczne terapie psychologiczne, w tym Trening Umiejętności Społecznych. Trening umiejętności społecznych to forma wsparcia, która odbywa się poprzez zabawy i ćwiczenia w grupach. Dzięki treningom dzieci uczą się prawidłowych zachowań społecznych, które mogą potem przełożyć na sytuacje występujące w ich codziennym życiu. Precyzując, dzieci kształtują umiejętność prawidłowej komunikacji, zasad przyjmowania krytyki oraz jej tworzenia, trenują rozpoznawanie i kontrolowanie emocji oraz współpracę we wzajemnym szacunku, a także nabierają wiary we własne możliwości.

Na zajęciach TUS prowadzonych w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej, został zorganizowany cykl zajęć psychologicznych pod nazwą „Zmotywowani”, który był realizowany przez okres 4 miesięcy w każdej z klas edukacji wczesnoszkolnej. Blok tematyczny „Zmotywowani”  miał na celu wzmocnienie motywacji i chęci działania. Dzieci tak jak dorośli potrzebują codziennej dawki motywacji do działania i mierzenia się z trudnościami. Pamiętajmy, że najsilniejszym bodźcem do nauki jest motywacja wewnętrzna, dzięki której dziecko podejmuje działania z własnej woli, z ciekawości czy z poczucia odpowiedzialności.

Podczas zajęć wychowankowie przy pomocy psychologa stworzyli własną grę, następnie wykonali wszystkie niezbędne rekwizyty, by na koniec wspólnie zmierzyć się w szrankach. Podczas rozgrywek, aby dojść do mety musieli odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania:

Co w sobie lubię?

W czym jestem dobry?

Jakie udało mi się osiągnąć sukcesy?

             Blok tematyczny „ZMOTYWOWANI” przyniósł wiele pozytywnych efektów terapeutycznych, pozwolił niejednokrotnie otworzyć się i mówić otwarcie o swoich potrzebach, pokazał mocne i słabe strony wychowanków, a także dał możliwość zrozumienia, że grupa społeczna i kontakt z rówieśnikami są motorem napędowym do kolejnych działań. Od teraz nasi uczniowie są „ZMOTYWOWANI” i czekają na kolejne wyzwania.