Zdalne nauczanie

Propozycje ćwiczeń przygotowane przez psycholog Natalię Tymec:

Trening uważności

Rozmowy z rodzicami

Propozycje zajęć popołudniowych przygotowane przez wychowawców pracujących w Internacie:

Gra interaktywna – 11 listopada Święto Niepodległości

 

 
 
 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na bieżąco według planu za pomocą dostępnych środków komunikacji przez nauczycieli pracujących w szkole.