Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Miasto Przemyśl realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem. Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.
Całkowita wartość projektu: 99 658,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 99 658,00 zł

Nasz Ośrodek w ramach wspomnianego powyżej projektu otrzymał dwa laptopy z oprogramowaniem. Laptopy zostały wypożyczone uczniom z rodzin wielodzietnych o niskim statusie społecznym w celu zabezpieczenia dostępu do nauki zdalnej. Laptopy po zakończeniu zdalnego nauczania służyć będą szkole. Pozwolą na lepsze zabezpieczenie potrzeb uczniów w zakresie dostępu do urządzeń elektronicznych wspierających proces nauczania.