Zajęcia z rysunku i malarstwa

Zajęcia artystyczne

Główny cel zajęć plastycznych to wszechstronne wspieranie rozwoju artystycznego uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, możliwości oraz predyspozycji.

Plastyka odgrywa ważną rolę w nauczaniu i wychowaniu wszystkich dzieci a szczególnie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, związanymi z różnymi ograniczonymi i niepełnosprawnościami.

Działanie przez sztukę jest ważnym elementem procesu rewalidacyjnego.

Umożliwia ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Rozwija ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i  osiągania celu. Wyrabia poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i rozwija wrażliwość. Zajęcia plastyczne rozwijają zainteresowania i zdolności ucznia, wspomagają koncentrację uwagi, rozwijają myślenie, pamięć, wdrażają do atrakcyjnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Mają przede wszystkim sprawiać przyjemność i mieć charakter zabawy edukacyjnej, podczas której uczniowie uzewnętrzniają swoje stany emocjonalne.

Nie jest to łatwe, mimo zaangażowania nauczyciela. Często na efekty trzeba czekać bardzo długo…

Wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze uczniów, pobudza wyobraźnię, uczy wiary w siebie. Zajęcia plastyczne korzystnie wpływają na ogólny rozwój uczniów oraz na ich integrację. Arteterapia nie wymaga zdolności plastycznych. Wartość prac nie leży w ich walorach artystycznych, ale przekazie emocjonalnym.

Prace plastyczne naszych uczniów są eksponowane w klasach, na korytarzach szkolnych, podczas konkursów regionalnych. Czują się oni dowartościowani, wyróżnieni, otrzymują nagrody.

Szczególnie „dojrzałe dzieła”, szkice plastyczne, ozdabiają ściany korytarzy szkoły ponadpodstawowej.