Zajęcia logopedyczne

GUTTA CAVAT LAPIDEM, NON VI, SED SAEPE CADENDO….,

(Kropla drąży skałę, nie siłą, lecz częstym spadaniem….)

czyli o konieczności systematycznej pracy w terapii logopedycznej słów kilka. 

Terapia logopedyczna bywa żmudna i długotrwała. Wszystko zależy od wady wymowy, występującej u danego dziecka oraz od jego możliwości psychofizycznych oraz od organizacji zajęć logopedycznych.

W II półroczu prowadziłam systematyczne ćwiczenia logopedyczne wśród wybranych dzieci, w trakcie których wywołałam u moich podopiecznych głoskę dentalizowaną szczelinową, przedniojęzykowo-zębową, bezdźwięczną twardą, ustną „S”, a następnie utrwalałam jej prawidłową wymowę w sylabach, logotomach, wyrazach (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie poszczególnych wyrazów), w połączeniach wyrazowych oraz krótkich zdaniach nasyconych tą głoską.

Oczywiście, aby terapia nie była dla dzieci nudna, zajęcia urozmaicałam dostępnymi pomocami i środkami dydaktycznymi. Miałam swoją „pomocnicę”, a była nią Sowa Mądra Głowa, czyli pacynka logopedyczna,  z którą dzieci bardzo lubiły współpracować.

W pierwszym etapie ćwiczeń prowadziłam ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia motoryczne usprawniające pracę narządów artykulacyjnych, uwrażliwiałam miejsce artykulacji głoski „S”, uczyłam prawidłowego układu artykulacyjnego do jej wypowiadania.

Syczymy jak węże: ssssssssssssssss

ssssss

Następnie powtarzaliśmy sylaby i logotomy z głoską „S”, utrwalaliśmy obraz graficzny tej głoski – na tablicy magnetycznej umieszczaliśmy wcześniej przygotowane przeze mnie sylaby oraz logotomy i powtarzaliśmy je. Do zeszytów dzieci wklejaliśmy wydrukowane ćwiczenia, a były to np.: rymy z głoską „S” (np.: maska – laska, nos – sos, usta – kapusta, itd.),  W trakcie cyklu ćwiczeń, oprócz utrwalania prawidłowej artykulacji głoski „S”, równocześnie poszerzałam zasób słownictwa czynnego i biernego oraz doskonaliłam słuch fonemowy.

 

U Oliwii na stoliku

różnych skarbów jest bez liku:

spinka, kostka i niebieska wstążka,

sznurkowa Sowa Mądra Głowa,

gra logopedyczna „Sowa gra w słowa”,

serce, słonik plastikowy

i wąż papierowy.

Zresztą proszę zobaczcie sami.