Wyjątkowa nagroda

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen oraz promocję z wyróżnieniem, albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Do grona wyróżnionych stypendystów dołączyły w tym roku wychowanki naszego Ośrodka: Wiktoria Śliwiak – uczennica klasy trzeciej Technikum Nr 2 o kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Kinga Pająk uczennica klasy drugiej – technik informatyk. (W zeszłym roku tę nobilitującą nagrodę otrzymała Natalia Pelczar)

Naszym koleżankom serdecznie gratulujemy, cieszymy się razem z nimi!!!