Wycieczka klasy 1

W dniu 26.09.2022 pierwszoklasiści uczestniczyli w niezwykłej lekcji przyrody. Głównym celem naszej wyprawy było rozbudzanie u uczniów zainteresowania leśną przyrodą. Po pełnej wrażeń podróży na terenie placówki Nadleśnictwa Bircza przywitała nas pani Emilia B. – specjalista d.s. Edukacji Leśnej, która ciekawie opowiedziała nam o roślinach i mieszkańcach lasu.

Z uwagą słuchaliśmy oglądając eksponaty Ośrodka Edukacji Leśnej. Podziwialiśmy zwierzęta od tych najmniejszych żyjących w polskich lasach po największe. Pani Emilia wzbudziła zainteresowanie u dzieci ciekawą lekcją zajęć sensorycznych.

Uczniowie mogli dotknąć, zobaczyć, jak i usłyszeć zwierzęta zamieszkujące polskie lasy, uczyły się rozpoznawać odgłosy ptaków, zwierząt, rozróżniać gatunki drzew.  Na koniec zajęć p. Emilia przeprowadziła konkurs na temat wiedzy przyrodniczej w oparciu o wcześniejszą prezentację. W zdobyciu wiedzy uczniowie okazali się bohaterami. Doskonale poradzili sobie z konkursem, czego efektem było otrzymanie drobnych upominków.

Następnie udaliśmy się do Rezerwatu Przyrody „Reberce” w Łomnej, aby tropić ślady i odgłosy zwierząt, jakie poznaliśmy w OEL. Wędrując ścieżką edukacyjną napotkaliśmy grzyby, różnorodną roślinność, podziwialiśmy odgłosy ptaków, ślady zwierząt. Spacerując po Rezerwacie Przyrody dotarliśmy do Lasu Medialnego.

Dowiedzieliśmy się, iż Las Medialny został posadzony przez leśników, dziennikarzy i samorządowców, m.in. z Polski, Ukrainy i Słowacji. Na końcu leśnej ścieżki po wyczerpującym marszu doszliśmy do zadaszonej wiaty, gdzie panowie ze służby leśnej przygotowali ognisko. Dzieci z apetytem zajadały się kiełbaskami, które samodzielnie upiekły na ognisku słuchając przy tym, na czym polega praca leśników  w terenie.

Pomimo, iż pogoda nam nie dopisywała w czasie wycieczki towarzyszył nam doskonały humor. Dzieci pogłębiły swoją wiedzę przyrodniczą. Na koniec świetnie bawiły się przy ognisku. Po powrocie do Ośrodka czekał na nas pyszny, ciepły obiadek.