Wspiera nas PZU

       Dzięki współpracy z Fundacją PZU udało się  rozpocząć realizację programu “Mogę więcej – wszechstronny rozwój dzięki stymulacji wrażliwości zmysłowej i usprawnianiu integracji polisensorycznej”.

 Główne cele Programu to:

– wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju wychowanków

– wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowaniu zaburzonych funkcji,

– uwrażliwienie wychowanków na bezpieczeństwo własne i innych

– wzmacnianie wiary we własne siły i rozwijanie motywacji do wysiłku.

          W środę 9 marca odbyła się inaugaracja działania nowej Sali Terapeutycznej.

Prowadzone w Sali zajęcia posłużą :

  • Usprawnianiu funkcjonowania zmysłów.
  • Podniesieniu bezpieczeństwa dzięki uwrażliwieniu na bodźce z otoczenia i zwiększeniu reaktywności na zagrożenia.
  • Rozwijaniu motoryki małej i dużej oraz koordynacji ruchowej.
  • Stymulowaniu rozwoju poznawczego.
  • Rozwijaniu spostrzegawczości.
  • Doskonaleniu koncentracji uwagi i pamięci.
  • Kształceniu zdolności analizy i syntezy wzrokowej.
  • Doskonaleniu umiejętności logicznego myślenia.
  • Rozwijaniu umiejętności społecznych.
  • Rozwijaniu sprawności komunikacyjnej.

       Głównym działaniem w ramach projektu jest uatrakcyjnienie zajęć skoncentrowanych na usprawnianiu polisensorycznym wychowanków Ośrodka, tak aby mogli bezpiecznie i najlepiej jak to możliwe funkcjonować w środowisku.

W toku zajęć można stymulować zmysły dzieci oraz usprawniać takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa, identyfikacja i reakcja na bodźce.

     Dodatkowym działaniem w ramach projektu był: Konkurs plastyczny “Wiem jak być bezpiecznym!”. Udział w konkursie wzięli  wychowankowie grup przedszkolnych (cztery oddziały). Przygotowane prace zostały wykonane zespołowo, w dużym – plakatowym formacie. Każda grupa poświęciła pracę jednej porze roku, zwracając uwagę na kojarzone z nią zagrożenia. Plakaty są bardzo piękne i bogate w informacje. Będą pełniły nie tylko funkcję profilaktyczną, ale również dekoracyjną. Wszystkie prace okazały się godne wyróżnienia. Uroczystego wręczenia nagród dla każdej grupy dokonała Pani Wioletta Makuch  przedstawiciel PZU. Po zakończeniu części oficjalnej dzieci mogły skorzystać z zakupionego wyposażenia i z radością podjąć nowe aktywności.

Dzięki realizacji projektu uzyskaliśmy możliwość prowadzenia zajęć  w sali specjalnie do tego przystosowanej i wyposażonej w odpowiednie przyrządy. Zajęcia będą sprzyjać rozwojowi wewnętrznej potrzeby ujarzmiania środowiska, poznania go i kontrolowania przez wychowanków swoich zachowań z uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego i innych.