Uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów 2022

13 grudnia wojewoda Ewa Leniart oraz podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch wręczyły dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wśród 315 szczęśliwych laureatów byli też nasi wspaniali uczniowie: Kinga Pająk i Dawid Mazurek.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

– Jestem dumna z podkarpackiej młodzieży, ponieważ przyznane stypendia to potwierdzenie dużego zaangażowania w zdobywanie wiedzy oraz dowód sumiennej i rzetelnej pracy nad sobą, co z pewnością zaprocentuje na dalszych etapach życia. To pierwsza droga do tego, aby budować przyszłość, wykorzystując maksymalnie swój potencjał i możliwości. Gratuluję serdecznie, cieszę się z Waszych osiągnięć i życzę kolejnych sukcesówmówiła wojewoda.

Gratulujemy naszym cudownym wychowankom ! Jesteśmy z Was dumni !