Terapie

Podstawą wszelkich podejmowanych w Ośrodku działań jest troska o dobro każdego wychowanka. Naszym celem jest wszechstronny rozwój dzieci oraz młodzieży, a realizowane zadania wyznaczane są przez indywidualne potrzeby i możliwości podopiecznych. W sytuacji uczniów z niepełnosprawnością nie wystarczą jedynie zajęcia dydaktyczne, najważniejsze jest szerokie otwarcie drzwi do poznania świata, przygotowanie umysłu i ciała do zdobywania wiedzy i umiejętności. Jeśli nie czuję się bezpiecznie, nie rozumiem i nie dostrzegam otoczenia, nie jestem gotowy na spotkanie z innymi – nie mogę się uczyć. Wzbogaceniem i uzupełnieniem procesu dydaktyczno-wychowawczego są prowadzone w Ośrodku różnorodne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Specjaliści pracują indywidualnie i grupowo zgodnie z opracowanym wspólnie planem oddziaływań. Korzystają z doskonale wyposażonych sal oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Uwzględniają potrzeby i preferencje podopiecznych. Dbają by nauka i terapia łączyła się z zabawą, była ciekawa i atrakcyjna, angażowała umysł i emocje wychowanków – sprawiała przyjemność, a nie była męczącym obowiązkiem. Zachęcamy do zapoznania się z opisem oferowanych zajęć.