Teatrzyk “Pinokio”

TEATRZYK PINOKIO W OŚRODKU

 

,,Teatr to o wiele więcej niż teatr”
(Jean Duvigrand).

 

Teatr w życiu dziecka jest równie ważnym czynnikiem rozwojowym, jak zabawa i lektura. W teatrze uaktywnia się fantazja dziecka. Teatr daje ujście dziecięcym marzeniom, zainteresowaniom, a jednocześnie kształci i poszerza wiedzę. Może być zabawą, przyjemnością, może być również pomysłem na spędzenie czasu wolnego.

W Ośrodku nr 2 w Przemyślu dostrzeżono dużą rolę teatru w wychowaniu młodych ludzi, jako czynnika wpływającego na ludzką osobowość i intelekt.

W odniesieniu do dzieci niesłyszących przebywających w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych rola ta nabiera jeszcze większego znaczenia.

Nasz Ośrodek wprowadza swoich wychowanków w zagadnienia kulturalne, przygotowuje do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym. Kontakt ze sztuką nie powinien ograniczać się jednak tylko do oglądania przedstawień teatralnych. Istotę teatru, jego wartości, dziecko rozumie znaczenie lepiej wtedy, gdy będzie  nie tylko widzem-odbiorcą, ale gdy samo znajdzie się ,,po drugiej stronie” jako aktor lub reżyser przedstawienia. W takim ujęciu problemu podstawą edukacji teatralnej staje się teatrzyk, który umożliwia inscenizowanie i improwizowanie.

 Przedstawienia teatralne dostarczają bogatych przeżyć estetycznych, kształcą zmysły, wyobraźnię, intelekt.

Teatr Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej ,,PINOKIO” istnieje w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 2 w Przemyślu od kilkunastu lat. Tworzy go grupa dzieci zainteresowana taką formą pracy pozalekcyjnej. Wiek uczestników jest zróżnicowany. W zajęciach Kółka Teatralnego biorą udział dzieci z przedszkola, ze szkoły podstawowej oraz młodzież szkoły średniej. Celem działalności Kółka jest rozwijanie zdolności aktorskich dzieci, inwencji inscenizacyjnych, uświadomienie własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych, wyrażanie własnych stanów psychicznych, uzewnętrznianie uczuć. Udział w zajęciach przygotowuje młodych niesłyszących aktorów do aktywnego uczestnictwa w życiu, poprzez umiejętne i świadome korzystanie z dóbr kultury (muzyki, tańca, pantomimy, teatru).  Uczestnictwo w tego typu zajęciach pozalekcyjnych w internacie służy również integracji środowiska niesłyszących ze słyszącymi. Przyczyniają się do tego wyjazdy i udział teatru ,,Pinokio” w festiwalach i przeglądach. W ciągu wieloletniej działalności przygotowanych zostało wiele przedstawień teatralnych. Były to akceptacje znanych bajek dziecięcych jak: Jaś i Małgosia, O dwóch takich co ukradli księżyc, O rybaku i złotej rybce, Kopciuszek, Królewna Śnieżka, Mity greckie, Opowieść o dwóch liściach, Carmen, Jasełka, Misterium Męki Pańskiej, Dziewczynka z zapałkami, wiele tańców, Opowieści biblijne, O smoku wawelskim i wiele innych.

 Wszystkie przedstawienia pokazywane były w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Przemyślu oraz na przeglądach i festiwalach teatralnych w Polsce i za granicą.  Nasze przedstawienia pokazywane na przeglądach otrzymały prestiżowe nagrody; I, II miejsca lub wyróżnienia za nieprzeciętną grę aktorów, scenariusz, muzykę i scenografię. Teatrzyk ,,Pinokio” ma na swoim koncie liczne dyplomy, wyróżnienia i nagrody.

 Do najbardziej cennych należy zaliczyć zajęcie III miejsca podczas festiwalu BAGATELKA zorganizowanego w Gdańsku w 1997 roku. Na tym festiwalu młodzi aktorzy otrzymali jako nagrodę pobyt i uczestnictwo w kilkunastodniowych warsztatach teatralnych w Odessie. Od początku działalności teatrzyku dzieci wyjeżdżały na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Baltic-Satelid do Sejn. Warunkiem uczestnictwa na tej imprezie było pomyślne zakwalifikowanie się do udziału na podstawie nagrania video. Na tym festiwalu w 2001 roku Teatr ,,Pinokio” zdobył trzecie miejsce – Brązowego Sejnieńskiego Tura. Nagroda ta była dla dzieci bardzo ważna również dlatego, że niesłyszący młodzi aktorzy z Przemyśla byli jedną grupą niesłysząca wśród słyszących uczestników festiwalu z kraju i Europy.

Przedstawienia: Jasełka oraz Misterium Męki Pańskiej były nagrywane przez Telewizję Polską i pokazywane jako wyjątkowe wydarzenia kulturalne.