Szkoły ponadpodstawowe

Szkoły ponadpodstawowe

W szkołach ponadpodstawowych nasi uczniowie przygotowują się do zdania egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W szkołach ponadpodstawowych pracują znakomicie wykształceni pedagodzy, pełni energii i inicjatywy, którzy z pasją i poświęceniem wspierają uczniów w ich dążeniu do celu. Swoją atrakcyjność szkoły opierają o nowoczesną bazę i komfortowe warunki socjalno –bytowe oraz bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne i środki techniczne. Uczniowie odbywają w trakcie nauki zagraniczne praktyki zawodowe w państwach unii europejskiej. Każdy uczeń znajdzie tutaj miłą i przyjazną atmosferę oraz wsparcie specjalistów – pedagog, psycholog, surdopedagog, doradca zawodowy – w rozwiązywaniu problemów jakie pojawiają się w szkole i nie tylko.

Absolwenci szkół to najlepsi specjaliści w wyuczonych zawodach i specjalnościach zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Zdana matura, egzamin zawodowy, to powód do dumy dla uczniów ich rodziców oraz pracowników Ośrodka.

W szkołach realizowane są także różnego rodzaju programy profilaktyczne i antyuzależnieniowe czy promujące zdrowy tryb życia.

Staramy się ciągle poszerzać formułę edukacyjną proponując młodzieży coraz to nowe, ciekawe i zgodne z jej oczekiwaniami sposoby spędzania wolnego czasu i poszerzania własnych zainteresowań. Rozwijamy i utrwalamy zainteresowania, uzdolnienia i zamiłowania uczniów w oparciu o właściwą organizację zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych oraz właściwym wykorzystaniu czasu wolnego. Zajęcia dodatkowe mają duży wpływ na rozwój społeczny, intelektualny i fizyczny. Pełnią role wychowawcze, poznawcze, socjalizujące, a nawet edukacyjne. Uczniowie odkrywają swoje uzdolnienia i realizują się występując w „Teatrzyku Pinokio”, biorąc udział w rozgrywkach sportowych w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego Niesłyszących „Niedźwiadek” czy w kółku szachowym, komputerowym, kulinarnym itp.

Zapraszamy do Naszej społeczności.