Szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Przedszkolnymi

W oddziałach przedszkolnych przygotowujemy dzieci do nauki w szkole podstawowej. Dzieci bawią się i pracują w optymalnych warunkach zapewniających właściwy rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Do dyspozycji są 4 główne sale oraz pracownie i pomieszczenia pomocnicze takie jak: gabinet logopedyczny, psychologiczny, sala poznawania świata, sala integracji sensorycznej, pracownia ceramiki, jadalnia, szatnia, pomieszczenie do leżakowania itp. Rozmieszczenie i wyposażenie sal zostało starannie przemyślane tak, aby najmłodsi nasi wychowankowie czuli się tutaj bezpiecznie i komfortowo. Planowaniem i pracą dzieci kierują wspaniali nauczyciele, którzy zawsze znajdą sposób na ciekawe i kreatywne zajęcia. Panie wspierające pracę nauczycieli służą wsparciem i pomocą w każdej sytuacji. Poprzez zabawę dzieci uczą się języka angielskiego oraz, rozwijają swoje uzdolnienia w wielu pracowniach tematycznych np. muzycznej, rytmicznej, ceramicznej itp.

 

W szkole podstawowej uczniowie przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty i podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej.

W trakcie zajęć skupiamy się tutaj głównie na pracy rewalidacyjnej mającej na celu rozwój mowy i niwelowanie różnych innych dysfunkcji. To tutaj uczniowie niesłyszący po raz pierwszy wypowiadają samodzielnie słowa dając dużo radości swoim rodzicom i nauczycielom. Poprzez odpowiednie działania wszystkich pracowników szkoły tworzymy dla każdego ucznia bezpieczne i przyjazne mu środowisko do jak najlepszego rozwoju. Stwarzamy optymalne warunki do pełnego rozwoju osobowościowego przygotowując do dorosłości i życia w pełnej integracji ze społeczeństwem.

Do dyspozycji uczniów są liczne i bogato wyposażone pracownie przedmiotowe oraz starannie wykształcona kadra pedagogów mogąca sprostać każdemu wyzwaniu, jakie może się pojawić w ich pracy zawodowej. Szkoła to nie tylko nauka, to także liczne wyjazdy do szkół w całej Europie, z którymi współpracujemy w ramach programów Erasmus i Comenius.

Szkoła posiada bogate tradycje i doświadczenie w kształceniu osób niesłyszących, które umiejętnie wykorzystuje w nauczaniu, jakie nakłada na nas współczesność.