Stypendium Jeanne Jazowick Kusiński

Fundusz stypendialny im. Jeanne Jazowick-Kusiński

Z inicjatywy wielkiego przyjaciela dzieci i młodzieży niesłyszącej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu Jeanne Jazowick- Kusiński został ustanowiony Fundusz Stypendialny dla wyróżniających się uczniów.

Fundatorem stypendiów jest Pan Stanisław Kusiński, który po śmierci żony w 2002 r. przejął inicjatywę kontynuowania dzieła Jeanne i wspierania Ośrodka.

Od 2003 r. uczniowie szkół w Ośrodku, decyzją Kapituły, otrzymują stypendia za następujące osiągnięcia;
– wyniki w nauce,
– szczególne osiągnięcia w kategorii najlepszy sportowiec lub laureat konkursów przedmiotowych i artystycznych,
– pracę społeczną na rzecz Ośrodka.

Wysokość stypendiów mieści się w granicach  400 zł  – 1.200 zł

Regulamin przyznawania stypendium

Stypendyści Funduszu Stypendialnego

Dotychczasowymi laureatami są:

 

Rok szkolny

 

Imię i nazwisko
 

2002/2003

4/4

Magdalena Bułatek, Agnieszka Wołoszyn, Tomasz Kupisz, Kamil Pieszko
 

2003/2004

4/8

Angelika Cieśla, Kinga Sroka, Marcin Pasieka, Marek Homa
 

2004/2005

5/13

 

Agnieszka Wołoszyn, Dariusz Cicirko, Dariusz Pleśniak, Janusz Pikuła, Tomasz Orłoś

 

2005/2006

5/18

Paulina Przeszłowska, Anna Płazińska, Waldemar Balawender, Bartłomiej Baran, Sławomir Szałyga
 

2006/2007

6/24

Mariola Kapanowska, Katarzyna Mikoś, Mariusz Kiełbasa, Piotr Kucaj, Bartłomiej Lis, Ireneusz Książek
 

2007/2008

3/27

 

Mariola Kapanowska, Dariusz Pleśniak, Wojciech Leśniak

 

2008/2009

4/31

 

Eliza Kapanowska, Małgorzata Trojnar, Arkadiusz Szałyga, Joanna Łuc

 

2009/2010

5/36

Anna Turkosz, Sylwia Krzak, Sławomir Szałyga, Marcin Pasieka, Tomasz Wojtas
 

2010/2011

9/45

 

Eliza Kapanowska, Aleksandra Dziadura, Małgorzata Lenik, Sebastian Gotfryd, Dawid Przygoda, Robert Ekiert,

Dariusz Michno, Łukasz Ziemba, Tomasz Kruczek

 

2011/2012

5/50

 

Marta Młodowiec, Aleksandra Mach, Artur Peryga, Łukasz Sabat, Sławomir Kozioł

 

2012/2013

5/55

 

Agata Wytrykusz, Natalia Ryznar, Dominika Faliszek, Dawid Magda, Jakub Dubik

 

2013/2014

6/61

 

Sylwia Hajduk, Damian Szymula, Paweł Sowa, Szymon Zaniewicz, Łukasz Barłóg, Jakub Kozioł

 

2014/2015

6/67

 

Natalia Pelczar, Paweł Podgórski, Jakub Dubik, Łukasz Barłóg, Tomasz Kruczek, Artur Peryga

 

2015/2016

6/73

 

Natalia Pelczar, Wiktoria Śliwiak, Damian Szafran, Patryk Skowroński, Dominika Faliszek, Jarosław Szewerniak

 

2016/2017

7/80

 

Matylda Bieńkowska-Jakóbiec, Kinga Pająk, Natalia Pelczar, Wiktoria Śliwiak, Dominika Faliszek, Damian Szafran,

Krzysztof Szałyga

 

2017/2018

7/87

 

Matylda Bieńkowska-Jakóbiec, Kinga Pająk, Natalia Pelczar, Wiktoria Śliwiak, Mirosław Raba, Bartłomiej Skrabala, Angelika Foremny

 

2018/2019

8/95

 

Matylda Bieńkowska-Jakóbiec, Kinga Pająk, Wiktoria Śliwiak, Konrad Sabat, Jolanta Skrabala, Dawid Szymula, Mateusz Kaniowski, Paweł Prystupiuk

 

2019/2020

6/101

 

Oliwia Szafran, Karolina Machaj, Natalia Pelczar, Marta Młodowiec, Kamil Janiszewski, Jakub Homa

 

Pamięci Jeanne Jazowick-Kusiński

“Tam gdzie jest miłość, troska o innych i chęć niesienia pomocy – tam jest też pamięć

Jeszcze parę lat temu nikt w naszym Ośrodku nie wiedział kim jest  mieszkająca w Nowym Yorku Pani Jeanne Jazowick – Kusiński. Dzisiaj, chociaż nie ma Jej wśród żyjących, trwa w pamięci pracowników i wychowanków naszej placówki jako symbol wielkiego serca i zrozumienia dla potrzeb niesłyszących dzieci i młodzieży.

Przypadek, a może przeznaczenie sprawiło, że Jeanne pojawiła się w naszym życiu przynosząc radość uczniom i wsparcie pedagogom w codziennej pracy.

Urodziła się 7 września 1947 r. w Portland w USA. Jej sympatia i zrozumienie dla osób niesłyszących wyrosły z przywiązania do brata, który tak jak nasi wychowankowie, żył “w świecie ciszy”. Pamięć o nim sprowadziła Panią Jazowick- Kusiński do nas, gdy w pewien sierpniowy dzień 1999 r. przybyła do naszego ośrodka z prezentem w postaci zbioru roczników „National Geografic”.

Podczas kolejnej wizyty w Ośrodku w 2001 r., wspólnie z pochodzącym z Przemyśla  mężem Panem Stanisławem Kusińskim, poznawała  osiągnięcia i problemy funkcjonowania placówki. Przywieziona z Nowego Yorku kolekcja muszli z mórz tropikalnych stała się początkiem dużego zbioru, który jest systematycznie wzbogacany , a zakupione wówczas przez Nią stoły do tenisa stołowego stanowiły cenne wyposażenie w internacie Ośrodka.

Nawiązana  nić sympatii i przyjaźni zaowocowały w niedługim czasie szeregiem działań podjętych wśród Polonii Amerykańskiej na rzecz pomocy uczniom naszego Ośrodka.

Dzięki Jeanne otrzymywaliśmy corocznie większe lub mniejsze sumy, które umożliwiały finansowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz naszych wychowanków  np. zakup pomocy dydaktycznych , sprzętu  komputerowego , wyposażenia klas , sprzętu do gimnastyki korekcyjnej. Systematycznie docierały również paczki z odzieżą, obuwiem i upominkami ofiarowane przez Państwa Kusińskich, jak również przez zachęconych ich przykładem Nowojorczyków, głównie polskiego pochodzenia.

Nikt  nie przypuszczał , że wizyta Państwa Kusińskich w 2001 r będzie ostatnim spotkaniem z naszą Dobrodziejką. W dniu 22 pażdziernika 2002 r, Jeanne Jazowick – Kusiński zmarła po ciężkiej chorobie, do ostatniej chwili pamiętając o przemyskich uczniach. Wyraziła bowiem chęć bycia pochowaną w Przemyślu, na polskiej ziemi oraz przekazania przez rodzinę i znajomych pieniędzy przeznaczonych na kwiaty i ostatnie pożegnanie -jako darowiznę na rzecz naszego Ośrodka. Gest ten  przyniósł niebagatelną sumę 1.225 dolarów, również mąż Jeanne – Pan Stanisław Kusiński przekazał dodatkowo od siebie kwotę 500 dolarów, a pracodawca zmarłej Jeanne ofiarował naszej placówce 5.000 dolarów. Dzięki tym środkom powstała pracownia komputerowa dla potrzeb Liceum Profilowanego w Ośrodku wyposażona w najwyższej klasy sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki, skanery oraz aparat cyfrowy.

Dobre czyny nie kończą się wraz z życiem ich twórców. Imię Jeanne zostanie związane z naszą placówką dzięki Funduszowi Stypendialnemu dla dzieci i młodzieży naszego Ośrodka ustanowionemu przez Jej męża Stanisława Kusińskiego.

Z wdzięcznością myślimy o radościach tych naszych uczniów , których praca nad zdobyciem wiedzy oraz społeczne zaangażowanie  na rzecz Ośrodka spotka się z takim hojnym wyróżnieniem.

Pani Jeanne Jazowick- Kusiński pozostanie w naszej pamięci jako osoba skromna , uśmiechnięta i pełna energii. Osoba kochająca świat, życie a także innych ludzi – dla której niesienie pomocy to satysfakcja i radość. Nasza przyjaciółka pozostanie z nami i dla nas jako wzór godny do naśladowania.

opracowała mgr Marcela Tukałło