Rok 2021 rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Sto lat temu, 22stycznia 1921 roku, urodził się Krzysztof Kamil Baczyński- jeden z najwybitniejszych polskich twórców, poeta , uczestnik Powstania Warszawskiego. W uznaniu zasług poety Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

W naszym Ośrodku upamiętnienie tej ważnej osoby odbyło się poprzez poznanie postaci K.K. Baczyńskiego i jego twórczości , przez udział w szkolnych konkursach recytatorskim i plastycznym  oraz ogólnopolskim fotograficznym.

Serdecznie gratulujemy uczniom biorącym udział w konkursach za ogromne zaangażowanie i twórczą pracę.