Rodzic – druki

Rodzicu dla Ciebie poniżej przygotowane oświadczenia i zgody

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Szkół Ośrodka

Wniosek o skierowanie_do_SOSW_Nr2_szkoły

Potrzebne dodatkowe dokumenty-2020

Podanie o przyznanie miejsca w Internacie

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do grup przedszkolnych

Wniosek_skierowanie_do_SOSW_Nr2_przedszkole

Dokumenty wymagane przy przyjęciu na Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Wniosek WWR