RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 z siedzibą w Przemyślu 

przy ul. Czarnieckiego 27 reprezentowany przez Dyrektora; 

tel: 16 676 04 00-02, mail: osrodek@sosw2przemysl.com

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel. 511 143 799 

lub pod adresem e-mail: iodedukacja@um.przemysl.pl  

Zgoda-Uczniowie