REKRUTACJA

Rekrutacja do Szkół Ośrodka 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niesłyszącej oraz słabosłyszącej w wieku od 6 do 24 lat.
Podstawą przyjęcia do Ośrodka jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz skierowanie z organu prowadzącego. Osoby ubiegające się o przyjęcie ich dziecka do Ośrodka składają wniosek wraz z pozostałą dokumentacją we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiecie.

Rekrutacja do Szkół Ośrodka trwa cały rok.

 

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udziela:

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu,
ul. Czarnieckiego 27
tel./fax 16 676 04 00 do 02

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Szkół Ośrodka

Wniosek_skierowanie_do_SOSW_Nr2_szkoly

Potrzebne dodatkowe dokumenty-2020

Podanie o przyznanie miejsca w Internacie

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do grup przedszkolnych

Wniosek_skierowanie_do_SOSW_Nr2_przedszkole

Dokumenty wymagane przy przyjęciu na Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Wniosek WWR