Rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach PO WER

Miło nam ogłosić początek rekrutacji do projektu pt. „Zagraniczna mobilność edukacyjna oknem na świat dla uczniów SOSW nr 2 w Przemyślu” nr 2020-1-PL01-KA102-078519, który jest realizowany w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

W ramach projektu zrealizowana zostanie mobilność zagraniczna w Grecji, w której udział weźmie 20 uczniów kształcących się w zawodach: Technik Informatyk, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Kucharz. Uczniowie realizować będą program praktyk zagranicznych, a także program edukacyjno-kulturowy.

Harmonogram rekrutacji jest następujący:

  1. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych – od 4 do 11 marca 2021 roku
  2. Ogłoszenie wyników – 11 marca 2021 roku
  3. Procedura odwoławcza – 11-18 marca 2021 roku
  4. Ostateczne zatwierdzenie wyników – 18 marca 2021 roku

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i złożenie formularzy zgłoszeniowych do sekretariatu szkoły w przewidzianym terminie.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy