Harmonogram dnia

Harmonogram dnia w Internacie

Harmonogram dnia:

Godziny: 6.00-8.00

Zajęcia w grupach wychowawczych: pobudka, toaleta poranna, porządkowanie sypialni, śniadanie, wyjście do szkoły.

Godziny: 8.00-15.00

Zajęcia dydaktyczne w Szkole.

(W czasie zajęć lekcyjnych uczniów obowiązuje całkowity zakaz opuszczania terenu Ośrodka bez opieki nauczyciela).

Godziny: 15.00-16.00

Obiad.

Godziny: 16.00-18.00

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w poszczególnych grupach: (zajęcia rewalidacyjne, kółka zainteresowań, nauka własna). 

Godziny: 18.00-18.30

Kolacja.

Godziny: 18.30-20.00

Zajęcia w grupach wychowawczych, udział w  zorganizowanych  zajęciach sportowych i rekreacyjnych z uwzględnieniem wieku i indywidualnych predyspozycji wychowanków.

Cisza nocna obowiązuje:

  • Szkoła Podstawowa – godzina 21.00.
  • Szkoła Branżowa, Technikum – godzina 22.00.
  • Szkoły Policealne – godzina 23.00.

 

                                       WAŻNE !!!

  • Wyjścia po kolacji tylko dla starszej młodzieży – powrót do godziny 20.00.
  • Zamawianie jedzenia do internatu (pizza, kebab) tylko do godziny 20.00.
  • Odwiedziny w sypialniach do godziny 20.00.
  • Przebywanie na korytarzach internatu do godziny 21.00.
  • Przebywanie w kuchni internatu wyłącznie pod opieką wychowawcy.
  • Podczas zajęć w internacie obowiązuje bezwzględny zakaz korzystani z telefonów komórkowych!
  • Przyjazd wychowanków do internatu do godziny 22.00.

 

Samorząd Internatu