Rada Rodziców

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców – rok szkolny 2022/2023

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. dra Janusza
Korczaka w Przemyślu

Prezydium Rady Rodziców.
Przewodnicząca: Joanna Pająk
Zastępca: Wioletta Błażejowska
Sekretarz: Dorota Czerniak
Skarbnik: Wioletta Kuniec
Członek: Tomasz Żelazko

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Mariola Machaj
Członek: Aneta Kos

Rada Rodziców – Uchwała Program Wychowawczo Profilaktyczny 09.22

Rada Rodziców Uchwała plan finansowy 10.22