Przedszkole

PRZEDSZKOLE DLA TWOJEGO DZIECKA

Nasz przedszkole zostało założone z myślą o wspieraniu rozwoju i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem aspergera, wadami słuchu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

OFERUJEMY:

 • małe grupy
 • wykwalifikowaną kadrę
 • ciekawe zajęcia
 • nowe przestronne sale
 • indywidualne podejście do każdego dziecka i jego rodziny
 • różnorodne metody terapeutyczne dostosowane do potrzeb dziecka
 • atrakcyjne pomoce dydaktyczne i edukacyjne
 • zdrowe i smaczne posiłki

PROPONUJEMY PEŁEN ZAKRES ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH:

 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z surdopedagogiem
 • zajęcia z tyflopedagogiem
 • zajęcia z oligofrenopedagogiem
 • trening umiejętności społecznych
 • terapia integracji sensorycznej (SI)
 • stymulacja polisensoryczna w sali doświadczania świata
 • stymulacja polisensoryczna według pór roku
 • elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • zajęcia ceramiczne

NASZE PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM,

DO KTÓREGO DZIECI PRZYCHODZĄ

Z PRZYJEMNOŚCIĄ,

A NIE Z KONIECZNOŚCI