PRZECIWDZIAŁAMY PRZEMOCY W RODZINIE

W ramach działań profilaktycznych specjaliści Ośrodka Pani Pedagog Julitta Tymczyszyn i Psycholog Pani Natalia Tymec zorganizowały apel dotyczący zjawiska przemocy w rodzinie.

Na spotkaniu odbyła się prezentacja multimedialna poświęcona  przemocy domowej. Wychowankowie dowiedzieli się, co jest przemocą i jakie są jej rodzaje. Dlaczego jest to ważny i trudny temat, co czuje ofiara i z jakich powodów najczęściej nie prosi o pomoc. Uczniowie zostali poinformowani o konsekwencjach karnych stosowanych wobec sprawców przemocy oraz o Prawach Dziecka, m.in. o prawie wychowywania bez przemocy. Wychowankowie zostali uwrażliwieni na rozpoznawanie symptomów przemocy i dowiedzieli się o możliwych formach wsparcia: instytucjach oraz osobach udzielających pomoc osobom pokrzywdzonym.

Młodzież z uwagą i zainteresowaniem uczestniczyła w spotkaniu.

Przy okazji apelu zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego pt.: „Razem przeciwko przemocy” zorganizowanego przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej  do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Przemyślu. Organizatorzy konkursu Kierownik Zespołu Artur Cieliński i Łukasz Zajic osobiście wręczyli uczestnikom konkursu dyplomy, a laureatom nagrody rzeczowe.

I miejsce – w kategorii szkół ponadpodstawowych zdobyła Izabela Senczyszyn Wyróżnienie  – Julia Raba.

Uczestnicy i zwycięzcy otrzymali głośne brawa!

Panowie Kuratorzy podzielili się ciekawymi informacjami z własnych doświadczeń związanych ze zjawiskiem przemocy oraz zachęcili uczniów do prezentowania postawy reagowania na obserwowaną w swoim środowisku przemoc zarówno fizyczną, jak i psychiczną.

Na zakończenie apelu został ogłoszony konkurs na krótki FILMIK promujący możliwe formy pomocy w sytuacji zaobserwowanej przemocy, np. wśród rówieśników.

Zasady konkursu:

Czas trwania: około 4-5 min.

Grupa: maksymalnie 5 osób

Termin przesłania filmu:do 1 czerwca

Na filmie, pokaż, jak należy się zachować, gdy widzisz przemoc.

Powodzenia!

Nagroda czeka  🙂