Ogród wrażeń zmysłowych

„Ogrody, ogrody…
….tu koper, maciejka i krzaczek lawendy
otulą ci zmysły, ukoją ci nerwy.

Tu zapach trawnika ściętego wieczorem
napełni ci piersi zielonym kolorem.

Ogrody, ogrody jak barwne motyle
świat z bajek dziecięcych wyjęty na chwilę,….”

Nasz „Ogród wrażeń zmysłowych”

powstał dzięki pasji i zaangażowaniu pracowników Ośrodka. Dążyliśmy do stworzenia w nim specjalnego nastroju, by nasi niepełnosprawni wychowankowie, będąc w budynku mogli jednocześnie być bliżej natury: zobaczyć, usłyszeć, dotknąć, powąchać i posmakować jej bogactwa. Obecny wystrój Sali to – „Cztery pory roku”, sceneria obrazuje zmiany zachodzące w przyrodzie wraz z charakterystycznymi dla pór roku elementami.


    Stwarzamy tu dzieciom warunki do celowych doświadczeń wielozmysłowych  z wykorzystaniem naturalnych sytuacji oraz specjalnych zajęć o charakterze rewalidacyjnym. Od należytego funkcjonowania wszystkich analizatorów zależy adekwatność wrażeń, spostrzeżeń i pojęć, na podstawie których dziecko myśli, wydaje sądy, przyjmuje wartości i zasady postępowania. Trzeba przy tym pamiętać, że uszkodzenie jednego analizatora wpływa na pracę pozostałych, szczególnie tych, których funkcjonowanie ma najściślejszy związek  i zależność  z analizatorem uszkodzonym. Zmysły nie funkcjonują niezależnie od siebie, lecz jako złożony system. Uczymy się i rozwijamy się poprzez zmysły. Wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są niezwykle ważne  dla budowania wiedzy o sobie (swoim ciele) i o świecie.

Zmysły dostarczają nam informacji o tym co jest bezpieczne oraz o możliwym zagrożeniu. W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe. Oddziaływania w tym obszarze mają szczególne znaczenie dla dzieci niesłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, z autyzmu i innymi zaburzeniami. Jest to również forma profilaktyki ewentualnych trudności oraz stymulacji rozwoju. Prawidłowa organizacja wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory oznacza, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania  i interpretacji oraz integruje je    z wcześniejszymi doświadczeniami. Nierozwinięcie określonych umiejętności w tym zakresie powoduje powstawanie trudności  w funkcjonowaniu  i zachowaniu dziecka. Potrzebne jest usprawnianie  pracy systemów sensorycznych  i procesów układu nerwowego, które są podstawą    do rozwoju bardzo różnych umiejętności.

      W Ogrodzie systematycznie gromadzone są pomoce do prowadzenia ciekawych i urozmaiconych zajęć rewalidacyjnych. Umożliwiają one dzieciom doświadczanie i  ekspresję doznań zmysłowych w różnych formach działalności z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu. W każdym miejscu Ogrodu stworzone są warunki do doświadczeń polisensorycznych. Węchem poznajemy bogactwo zapachów świata roślin, przypraw, pokarmów, a zmysłem smaku odbierają walory warzyw, owoców, przypraw – otwierają się na różnorodność doznań smakowych; narząd wzroku pozwala dostrzegać elementy od tych najmniejszych i ukrytych po dominujące w otoczeniu, pozwala usprawniać spostrzeganie oraz umiejętność ich porządkowania. Poprzez narząd dotyku uczniowie rozróżniają faktury – od miękkich i delikatnych do ostrych i twardych. Jest tu też miejsce na stymulację słuchu (dźwięki z otoczenia, odgłosy przyrody, odtwarzanie  muzyki oraz grę na instrumentach).

      Bogactwo proponowanych działań i pomocy dydaktycznych stwarza również warunki  do rozwijania, wzbogacania i poszerzania zasobu słowno – pojęciowego uczniów. Podczas udziału w zabawach i ćwiczeniach  wychowankowie nabywają umiejętność czerpania informacji w oparciu o obserwację elementów otaczającej rzeczywistości, zachęcani są do działań poznawczych,  wypowiedzi werbalnych, kształcą umiejętność rozumienia i wykonywania poleceń słownych, rozwijają orientację przestrzenną i czasową oraz koordynację wzrokowo – ruchową.

„Ogród”  to miejsce trochę tajemnicze, wypełnione kolorami, zapachami, różniące się od wystroju klasy szkolnej zachęca do aktywności, a jednocześnie uspokaja i daje poczucie swobody.