Niech żyją wakacje, niech żyje pole, las….

Zakończyliśmy kolejny rok szkolny i rozpoczynamy wytęsknione wakacje. Już dziś nie musimy odrabiać zadań, przygotowywać się do lekcji , pisać sprawdzianów. Pożegnaliśmy mijający rok na uroczystej akademii, która odbyła się w świetlicy Internatu. Podczas uroczystości wręczono nagrody, dyplomy uczniom, którzy z wyróżnieniem ukończyli ten rok szkolny. Wręczone zostały również Stypendia Jean Jazowick Kusiński za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie , pracę społeczną.

W trakcie uroczystości wychowankowie przedstawili program artystyczny, w którym starali się wyrazić wdzięczność dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom za trud wychowania nauczania, za codzienną troskę , wyrozumiałość, cierpliwość i tolerancję.

Klasy kończące naukę w szkole podstawowej, branżowej i policealnej w krótkich multimedialnych prezentacjach relacjonowały swój pobyt w szkole. Wspomnienia te wzbudziły w widowni wiele emocji.

Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom samych słonecznych dni i mile spędzonych chwil.