Logopedyczna

PRACOWNIA LOGOPEDYCZNA

Mówienie jest sprawnością, którą nabywa się wolniej i trudniej niż inne sprawności motoryczne. Nauka prawidłowej wymowy jednym dzieciom przychodzi z łatwością, inne mają z tym duże problemy. U zdrowego, normalnie rozwijającego się dziecka rozwój mowy kończy się pomiędzy 5.- 6. r.ż. Kiedy jednak istnieją jakiekolwiek przyczyny utrudniające ten proces, konieczne jest udzielenie specjalnego wsparcia.

Pracownicy naszej placówki przygotowani są do udzielenia specjalistycznej pomocy logopedycznej na każdym etapie edukacyjnym dziecka i ucznia. Indywidualne zajęcia logopedyczne prowadzone są w przedszkolu, szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych.

Terapia logopedyczna, prowadzona w naszym Ośrodku, pozwala zmniejszyć wpływ zaburzeń mowy na postępy edukacyjne oraz funkcjonowanie dzieci w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

Jak przebiega terapia logopedyczna?

Stosujemy indywidualne podejście do każdego dziecka. Cel i formę terapii wyznaczają takie czynniki jak: wiek dziecka oraz stopień i charakter występujących zaburzeń mowy. Pomagamy przedszkolakom z opóźnionym rozwojem mowy, dzieciom i starszym uczniom z niedosłuchem i afazją, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, autyzmem, Zespołem Aspergera i niepłynnością mówienia.

Mamy bogato wyposażoną pracownię i korzystamy z urozmaiconych materiałów – konwencjonalnych (ćwiczenia w formie papierowej oraz zabawki i gry logopedyczne) i multimedialnych (specjalistyczne programy komputerowe z możliwością podłączenia do tablicy interaktywnej).

Dbamy o dobry kontakt emocjonalny w trakcie zajęć. W przyjaznej, radosnej atmosferze wspieramy rozwój mowy naszych podopiecznych. Chwalenie, akceptowanie, cierpliwe tłumaczenie, zabawianie pozwala utrwalić poprawną wymowę. Celem dobrej atmosfery na zajęciach jest też ośmielenie dziecka do posługiwania się mową, kiedy sprawia mu to trudność.

Uczymy słuchania zaczynając od najprostszych zabaw w wyszukiwanie źródła i naśladowanie dźwięków i wzmacnianie ich w zabawie aż po wykorzystanie skomplikowanych pomocy technicznych: słuchawek zsynchronizowanych ze specjalistycznymi, komputerowymi programami multimedialnymi.

W ten sposób uczymy koncentracji uwagi na dźwiękach, które stanowią dobry start do poprawnego mówienia. Terapia mowy w słuchawkach pomaga dzieciom wydzielić wyrazy i poszczególne głoski w potoku mowy. O tym, że nie jest to proste można się przekonać próbując wyłowić wyrazy w wypowiedziach osób mówiących potocznie po niemiecku, węgiersku czy turecku.

Gimnastykujemy przed lustrem lub w zabawie buzię, wargi i język. Opowiadamy historyjki, ilustrując je ruchami języka, warg i zębów, zachęcając podopiecznych do naśladowania. Wzmacniamy w ten sposób mięśnie biorące udział w mówieniu. Dbamy o prawidłowe oddychanie. Sprawna buzia i prawidłowe oddychanie to jedne z podstawowych warunków prawidłowej wymowy.

Poprzez zabawy połączone z ruchem, masażykami oraz wypowiadaniem samogłosek i łatwych dźwięków pomagamy dzieciom wejść w świat mowy. Z czasem same dopowiadają coraz więcej sylab i wyrazów. To daje poczucie sukcesu i motywuje do mówienia. Chwalimy je za powtarzanie wyrazów dźwiękonaśladowczych podczas opowiadania bajek logopedycznych i rymowanek. Ćwiczymy w ten sposób pamięć słuchową i rozwijamy wyobraźnię. Pomaga to nawiązać rozmowę, oswaja z melodią głosu, rytmem i intonacją. A to niezwykle istotny element edukacji językowej.

Starsi uczniowie z wadami słuchu, ze względu na ograniczenia w zakresie kontroli słuchowej, mają natomiast możliwość ćwiczenia umiejętności językowych w oparciu o labiogramy: fotografie i schematy przedstawiające ułożenie warg, zębów i języka podczas wymowy poszczególnych głosek. Dzięki temu są w stanie nauczyć się mówić, chociaż bez aparatu lub implantu słuchowego – nie słyszą.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi podopieczni poczuli radość z tego, że są rozumiani i rozumieją.