Logopedyczna w przedszkolu i WWR

„Odpowiednie dać rzeczy słowo”

Cyprian Kamil Norwid

 

            Pracę w SOSW nr 2 w Przemyślu rozpoczęłam od września b.r. W ramach swoich zajęć prowadzę diagnozę i terapię logopedyczną oraz terapię zaburzeń ze spektrum autyzmu wśród dzieci uczęszczających do tutejszego przedszkola oraz dla uczestników zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

            Terapia logopedyczna to całość specyficznych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od wad wymowy po niemożność mówienia włącznie).

W trakcie indywidualnych zajęć logopedycznych wykonuję masaże logopedyczne oraz stymulację orofacjalną, a także prowadzę:

– ćwiczenia oddechowe,

– ćwiczenia fonacyjne,

– ćwiczenia narządów artykulacyjnych,

– ćwiczenia słuchowe,

– ćwiczenia uwagi i percepcji słuchowej,

– ćwiczenia doskonalące słuch fonemowy,

– ćwiczenia ogólnej sprawności motorycznej,

– ćwiczenia poszczególnych funkcji psychicznych m.in.: uwagi i pamięci,

– ćwiczenia spostrzegawczości oraz innych funkcji poznawczych.

Terapia logopedyczna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka w myśl zasady indywidualizacji (indywidualnego podejścia w sensie dostosowania środków, metod i pomocy do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka) i polega na budowaniu podstawowych kompetencji językowych i komunikacyjnych. W ramach zaś terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu rozwijam wśród moich podopiecznych kompetencje emocjonalno-społeczne.

            W trakcie zajęć w gabinecie specjalistycznym stosuję następujące zasady;

  1. Zasadę wykorzystywania wszelkich możliwości dziecka (angażowana jest maksymalna liczba zmysłów i wykorzystywane są umiejętności posiadane przez dziecko).
  2. Zasadę kompleksowego oddziaływania (oznacza holistyczne podejście do dziecka i współpracę z pozostałymi terapeutami oraz nauczycielami).
  3. Zasadę aktywnego i świadomego udziału (pobudzane są zainteresowania dziecka i poziom jego motywacji).
  4. Zasadę systematyczności (terapie prowadzone są systematycznie i przebiegają według ustalonych procedur i standardów postępowania logopedycznego).
  5. Zasadę stopniowania trudności (od zadań najłatwiejszych do coraz trudniejszych, przechodząc od elementów znanych do mniej znanych i całkiem nowych).

Zajęcia urozmaicam atrakcyjnymi dla dzieci pomocami dydaktycznymi oraz komputerowymi programami multimedialnymi, w które wyposażony jest gabinet.

 

 

                                                                             mgr Oliwia Markiewicz-Mazur

           Logopeda/neurologopeda

Terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu