Korzyści wynikające z udziału w terapii zajęciowej