Konkurs – Polska moja Ojczyzna

Wychowanie patriotyczne służy budowaniu tożsamości narodowej oraz uczy przywiązania do historii i tradycji.

Ważnym jest, aby od najmłodszych lat w otoczeniu dzieci pojawiały się symbole i barwy narodowe, które są niejako wstępem do odkrywania kart historii.

Nauczyciele starają się przybliżać wiedzę o losach Polski, a najlepszym sposobem jest zainteresowanie tematem, na przykład poprzez udział w konkursach. I właśnie w tym miejscu mamy zaszczyt ogłosić, że  Milena Sopel – uczennica klasy II  Szkoły Podstawowej zachwyciła komisję konkursową zdobywając III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.: „Polska – Moja Ojczyzna – dziedzictwo cywilizacyjne Europy”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 50 w Białymstoku. 

Droga Milenko, serdecznie gratulujemy, życząc kolejnych sukcesów i realizacji pomysłów artystycznych. Innych zaś zachęcamy do czynnego uczestnictwa we wszelkich przedsięwzięciach organizowanych nie tylko w naszym Ośrodku.

Pamiętajcie, że warto wierzyć w swoje umiejętności i siły, bo przecież każdy z Was ma ukryte talenty, o których sami możecie nie wiedzieć.