kl. 4 Ta

Technikum Nr 2

Zawód: Technik informatyk

klasa 4 Ta

wychowawca klasy: mgr Artur Czesak

 

Informatyk – zawód dla Ciebie!

Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle szybko rozwijającej się branży informatycznej. Każda firma i urząd posiada dział  informatyczny, w związku z czym zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest bardzo duże. Technik informatyk może znaleźć zatrudnienie w:

 • serwisach komputerowych,
 • działach informatycznych wielu firm,
 • firmach tworzących witryny internetowe,
 • sklepach komputerowych,
 • agencjach reklamowych,
 • start-upach.
 • absolwent technikum może również założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą w wybranym zakresie.

Ze względu na specyfikę zawodu od osoby wykonującej zawód technika informatyka wymaga się zainteresowań matematycznych i informatycznych. Osoba na tym stanowisku powinna mieć umysł twórczy i analityczny, mieć zdolność przewidywania skutków decyzji oraz umiejętnie łączyć fakty w całość. Kandydat do zawodu technika informatyka powinien interesować się INFORMATYKĄ w szerokim tego słowa znaczeniu i elektroniką.

Program nauczania obejmuje dużą ilość godzin pracy przy komputerze i dotyczy zagadnień związanych zarówno z budową, obsługą i konfigurowaniem nowoczesnego sprzętu komputerowego. Technik informatyk powinien być dokładny i systematyczny, otwarty na zmiany i innowacje oraz samodzielny, odpowiedzialny i zdyscyplinowany.

Technik informatyk powinien być osobą komunikatywną i chętnie współpracującą z innymi, a także gotową do rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy. Do pracy w tym zawodzie nie ma szczególnych przeciwwskazań zdrowotnych.

W zależności od stanowiska istnieje możliwość zatrudnienia w charakterze informatyka osób niepełnosprawnych.

podczas procesu kształcenia uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych
 • naprawy i diagnostyki usterek sprzętu komputerowego
 • projektowania i wykonywania lokalnej sieci komputerowej
 • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi
 • konfigurowania urządzeń sieciowych, serwerów, routerów
 • projektowania baz danych i administrowania bazami
 • tworzenia i administrowania stronami WWW
 • tworzenia aplikacji internetowych,
 • administrowania stronami i aplikacjami internetowymi

 

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących znajdują się takie przedmioty informatyczne jak:

 • systemy operacyjne i sieci komputerowe
 • urządzenia techniki komputerowej
 • tworzenie stron i aplikacji internetowych

W naszej szkole nauka w zawodzie technik informatyk:

 • odbywa się w różnych specjalistycznych pracowniach komputerowych,
 • prowadzona jest przez doświadczoną kadrę nauczycielską,
 • praktyki zawodowe przeprowadzane są w serwisach firm komputerowych oraz w krajach Unii Europejskiej w ramach projektów realizowanych przez agendę Erasmus+

Przeprowadzane są egzaminy potwierdzający kwalifikacje zawodowe egzamin ten jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu określonych w standardzie wymagań. Egzamin ten, zwany również egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewnętrznym.

Kwalifikacje:
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych