kl. 3 Ta

Technikum Nr 2

Zawód: Technik informatyk

klasa 3 Ta

wychowawca klasy: mgr Artur Czesak

 

 

Informatyk – zawód z przyszłością!

Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle szybko rozwijającej się branży informatycznej. Każda firma i urząd posiada dział  informatyczny, w związku z czym zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest bardzo duże. Technik informatyk może znaleźć zatrudnienie w:

 • serwisach komputerowych,
 • działach informatycznych wielu firm,
 • firmach tworzących witryny internetowe,
 • sklepach komputerowych,
 • agencjach reklamowych,
 • start-upach.
 • absolwent technikum może również założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą w wybranym zakresie.

Ze względu na specyfikę zawodu od osoby wykonującej zawód technika informatyka wymaga się zainteresowań matematycznych i informatycznych. Osoba na tym stanowisku powinna mieć umysł twórczy i analityczny, mieć zdolność przewidywania skutków decyzji oraz umiejętnie łączyć fakty w całość. Technik informatyk powinien być dokładny i systematyczny, otwarty na zmiany i innowacje oraz samodzielny, odpowiedzialny i zdyscyplinowany. Zawód ten wymaga umiejętności jasnego i precyzyjnego formułowania myśli oraz umiejętności czytania dokumentacji technicznych, instrukcji i wymagań technicznych. Technik informatyk powinien być osobą komunikatywną i chętnie współpracującą z innymi, a także gotową do rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy. Do pracy w tym zawodzie nie ma szczególnych przeciwwskazań zdrowotnych. W zależności od stanowiska istnieje możliwość zatrudnienia w charakterze informatyka osób niepełnosprawnych.

Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Przygotowuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi. Tworzy strony internetowe i bazy danych oraz administruje nimi. Technik informatyk to ciekawy i bardzo dobrze opłacany zawód, poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących znajdują się takie przedmioty informatyczne jak:

 • systemy operacyjne i sieci komputerowe
 • urządzenia techniki komputerowej
 • tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • multimedia i grafika komputerowa

W naszej szkole nauka w zawodzie technik informatyk:

 • odbywa się w różnych specjalistycznych pracowniach komputerowych,
 • prowadzona jest przez doświadczoną kadrę nauczycielską,
 • praktyki zawodowe przeprowadzane są w serwisach firm komputerowych oraz w krajach Unii Europejskiej w ramach projektów realizowanych przez agendę Erasmus+

Przeprowadzane są egzaminy potwierdzający kwalifikacje zawodowe egzamin ten jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu określonych w standardzie wymagań. Egzamin ten, zwany również egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewnętrznym.