kl. 2 Ta

Technikum Nr 2

Zawód: Technik informatyk

klasa 2 Ta

wychowawca klasy: mgr Artur Czesak

 

 

Klasa 2Ta składa się z 7 uczniów to:  Oliwia, Kinga, Klaudia, Miłosz, Oliwier, Olaf i Milena. Uczniowie 5-letniego technikum w zawodzie „technik informatyk”. To kierunek z przyszłością, daje możliwość ciekawej pracy oraz umiejętności, które przydadzą się (a właściwie już się przydają) w codziennym korzystaniu z technologii informatycznych.

Podczas zajęć teoretycznych uczniowie zdobywają wiedzę, o budowie komputera, jego konfiguracji i naprawie. Budowie i działaniu sieci Internet, korzystaniu z jego usług, oraz instalacji i użytkowaniu programów komputerowych. Tworzą strony internetowe i bazy danych.

Na zajęciach praktycznych wykorzystają zdobytą wiedzę do naprawy komputera, rozbudowy i instalacji oprogramowania. Instalują i konfigurują również sieci komputerowe.

Swoją wiedzę pogłębiają i utrwalają podczas praktyk szkolnych w serwisach komputerowych, oraz podczas wyjazdów z programów Unii Europejskiej Erasmus+ POWER, gdzie zapoznają się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w Europie.