“Dziecko bezpieczne na drodze”

Edukacja komunikacyjna obejmuje różne dziedziny wychowania, mając za cel nadrzędny rozwój dziecka. Temat ruchu drogowego i wszelkich zagadnień z nim  połączonych jest niezwykłe istotny w kształtowaniu świadomości już od najwcześniejszych lat. Najmłodsi wymagają szczególnej pomocy rodziców i nauczycieli oraz odpowiednio ukierunkowanych zajęć sprzyjających przygotowaniu do bezpiecznego korzystania z dróg publicznych.

Nasz Ośrodek dzięki wsparciu Telewizji Polskiej w ramach  Akcji Charytatywnej „Reklama Dzieciom” 2021, mógł zrealizować kolejne marzenie dydaktyczne jakim było stworzenie i wyposażenie symbolicznego miasteczka ruchu drogowego.

W myśl tej idei, zrodził się pomysł projektu „Dziecko bezpieczne na drodze”, dzięki któremu z pozyskanych funduszy został zakupiony różnorodny sprzęt do jazdy dla dzieci oraz niezbędne znaki drogowe. Symboliczne otwarcie „Miasteczka ruchu Drogowego” odbyło się 23 listopada 2022 roku. W tej wyjątkowej uroczystości udział wzięli: Zastępca prezydenta – Bogusław Świeży, Inspektor Wydziału Edukacji i sportu – Grzegorz Masłyk oraz z ramienia Wydziału Promocji Kultury – Witold Wołczyk.

Projekt ma przygotować dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym. Najmłodsi poprzez zabawę mają poznać zasady oraz wyrobić sobie nawyki bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Beneficjentami będą dzieci z autyzmem, dysfunkcją słuchu i wadami wymowy, opóźnieniami rozwojowymi oraz zaburzeniami sprzężonymi z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, przedszkola oraz szkoły podstawowej naszej placówki.