Basen

Basen

Zajęcia na basenie od wielu lat odbywają się co najmniej dwa razy w tygodniu dzięki Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących – SWN w ramach programu „Już pływam” i cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży – uczniów wszystkich typów szkół w Ośrodku.

Bez względu na wiek i stopień sprawności ruchowej, zajęcia na basenie wpływają pozytywnie na rozwój psychofizyczny i sprawność dziecka.  Wyzwalają nie tylko naturalną potrzebę ruchu, ale pozwalają dziecku na kreowanie samodzielnej aktywności ruchowej. Kształtują wreszcie cechy motoryczne i osobowościowe uczestników. Zajęcia prowadzone przez  nauczycieli wychowania fizycznego z wykorzystaniem atrakcyjnych i zróżnicowanych zestawów ćwiczeń – w ciekawy i bezpieczny sposób zachęcają dzieci do zabaw w wodzie i nauki pływania.

Ćwiczenia i zabawy w wodzie w bezpieczny i przyjazny sposób oswajają z nowym środowiskiem, pozwalają pokonać strach i opór przed wodą. Nauka pływania z różnorodnym kolorowym sprzętem przynosi wiele radości i pozytywnych emocji, a samodzielne pływanie daje dziecku satysfakcję ze zdobycia nowej, trudnej do opanowania umiejętności oraz podnosi wiarę we własne siły i możliwości. Dzieci uczą się podstawowych technik pływackich, co daje im możliwość udziału w rywalizacji.

Pływanie zwiększa objętość płuc i uczy poprawnych technik oddychania. Oddychanie podczas pływania staje się ćwiczeniem, które usprawnia mięśnie poruszające przeponę. Większy opór i nacisk wody wymagają silniejszego wydychania powietrza. Pływanie jest formą aktywności, która ze względu na swoje walory zdrowotne i rekreacyjne zajmuje szczególne miejsce w profilaktyce wad postawy i kształtowaniu prawidłowych sylwetek.

Pływanie ponadto w sposób harmonijny i symetryczny rozwija całe ciało, bardziej pobudza  mięśnie niż inna forma aktywności fizycznej. Jest swoistą gimnastyką mięśni i stawów, zmniejsza napięcie mięśniowe, stymuluje prawidłowy rozwój gorsetu mięśniowego i aparatu kostno-stawowego. Zajęcia na basenie są dla wielu uczniów ważnym uzupełnieniem zajęć z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. Pływanie uznane jest za jeden z najbezpieczniejszych i najzdrowszych dla naszego organizmu sportów.