BIP

https://www.bip.gov.pl/

Nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. dra Janusza Korczaka
Prawna nazwa skrócona: SOSW Nr 2 w Przemyślu
Województwo: podkarpackie
Powiat: m. Przemyśl
Gmina: M. Przemyśl (gmina miejska)
Miejscowość: Przemyśl
Adres: Czarnieckiego 27
Kod pocztowy: 37-700 Przemyśl
NIP: 795-10-57-144
REGON: 651499231
Telefon: +48 16 676 04 00
Faks: +48 16 676 04 02
Strona www: http://sosw2przemysl.com
E-mail: osrodek@sosw2przemysl.com

Sprawozdanie Głównego Urzędu Statystycznego:

Sprawozdanie_ZD

Sprawozdanie finansowe:

Sprawozdania finansowe 2020r