Uczniowski Klub Sportowy Niesłyszących „Niedźwiadek” – UKSN

UKSN

Uczniowski Klub Sportowy Niesłyszących „Niedźwiadek”

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 

 

37-700 Przemyśl, ul. Czarnieckiego 27

tel. (0 16) 676 04 00 fax (0 16) 678 92 13

e-mail: uksn.niedzwiadek@wp.pl

www.sosw2przemysl.com

Regon: 650181188                                     NIP: 795-13-74-086

Konto bankowe: Bank Nowy BFG S.A. O/ Przemyśl nr 40 8642 1155 2015 1505 9925 0001

 

(UKSN) Uczniowski Klub Sportowy Niesłyszących „Niedźwiadek” działa w naszym Ośrodku od 1996 r. Przez 24 lata, w zależności od zainteresowań uczniów,  nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą zajęcia sportowe,  przygotowujące do udziału w zawodach sportowych w sekcjach: lekkiej atletyki, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej i tenisa stołowego. Nasi niesłyszący sportowcy brali udział w wielu zawodach sportowych z tych dyscyplin i zdobywali najwyższe trofea na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

W latach 1996 – 2020 w „Niedźwiadku” stanowisko prezesa piastowali nauczyciele wychowania fizycznego: Igor Czyż, Grażyna „Kasia” Martusewicz i aktualnie Artur Delendowski.

Zajęcia treningowe proponowane przez klub „Niedźwiadek” zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży niesłyszącej, ponieważ sport jest dla nich bardzo ważny ze względu na osiąganie wyników porównywalnych ze słyszącymi rówieśnikami i wyrównanie szans, podnoszenie poczucia własnej wartości, kształtowanie współdziałania i więzi w drużynach oraz pokonywanie barier. Osiąganie własnych rekordów i drużynowych miejsc na podium dostarcza wielu wzruszeń, radości i satysfakcji a dla nauczycieli, trenerów i Ośrodka jest powodem do dumy.

Sport jest naturalna płaszczyzną do integracji ze światem słyszących. Zgodnie z tą ideą, klub „Niedźwiadek” od 2002 r. wspólnie z Dyrekcją Ośrodka jest współorganizatorem Sportowych Spotkań Integracyjnych – cyklicznej imprezy skierowanej do uczniów szkoły podstawowej w Ośrodku i zaprzyjaźnionej publicznej szkoły podstawowej, która ma na celu sportową rywalizację w zabawach ruchowych dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, współpracy nauczycieli wychowania fizycznego i budowania więzi i kontaktów między dziećmi. W październiku 2019 r. odbyły się w naszym Ośrodku już XIV SSI. Uczestnicy Sportowych Spotkań Integracyjnych- dzieci niesłyszące, stają się z czasem zawodnikami UKSN „Niedźwiadek” i kontynuują swoje sportowe pasje, które zostały zaszczepione właśnie w trakcie takich integracyjnych zabaw.

Zainteresowanych odsyłamy do obejrzenia naszej imponującej wystawy nagród sportowych (puchary, dyplomy i medale), która znajduje się na parterze w szkole zawodowej w drodze do sali gimnastycznej.