„Pudełka złości”- czyli jak radzić sobie z negatywnymi emocjami…

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, w największym skrócie, jak sama nazwa wskazuje, służą kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji emocjonalnych i społecznych, a więc umiejętności rozpoznawania i panowania nad swoimi emocjami, ale także odczytywania emocji innych i adekwatnego zachowania się w danej sytuacji społecznej.

Pozornie brzmi to bardzo prosto, jednak w sytuacji gdy dzieci mają problemy na tej płaszczyźnie, sytuacja wygląda już zgoła inaczej. Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, w obecnej rzeczywistości jest dla każdego nauczyciela i terapeuty priorytetowym zadaniem.

Możemy to robić na wiele sposobów, wykorzystując naturalne przestrzenie i środowisko społeczne, wspólne zainteresowania czy pasje. Warto jednak wprowadzać innowacyjne rozwiązania, aby dotrzeć do ukrytych emocji najmłodszych.

Uczniowie z klasy 3 Szkoły Podstawowej mieli okazję wziąć udział w ciekawych zajęciach, których celem było poznanie sposobów niwelowanie złości i agresji.

Przy pomocy terapeuty stworzyli „pudełka złości”, które w symboliczny sposób zamykają w sobie wszelkie smutki i negatywne emocje. Chłopcy nie tylko samodzielnie wykonywali powierzone im zadania, ale przede wszystkim głośno opowiadali o swoich przeżyciach i nastrojach im towarzyszących, a tak na prawdę to był główny cel owych zajęć terapeutycznych.

Możliwość pomocy drugiemu człowiekowi zawsze jest motorem napędowym do kolejnych wyzwań, a szczególnie jest to twórcze, gdy pomagamy najmłodszym, którzy  często sami nie wiedzą, że tej pomocy potrzebują….