Pierwsza pomoc przedmedyczna

W naszym Ośrodku gościliśmy słuchaczki Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, które przedstawiły w sposób ciekawy i atrakcyjny prawidłowe udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ułożenie osoby poszkodowanej w pozycji bocznej bezpiecznej.

Pierwsza pomoc przedmedyczna to ogół czynności skierowane celem ratowania życia do poszkodowanego w stanie zagrożenia zdrowia do czasu przybycia wykwalifikowanych służb medycznych.

Nasi uczniowie wykazali się dużym zainteresowaniem oraz mieli możliwość ćwiczeń praktycznych na fantomie oraz zobaczenia i pracy defibrylatora AED. Młodzież na koniec zajęć otrzymała od zaproszonych gości nagrody w postaci słodkich upominków.