Otwarcie „EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ” oraz przyjęcie nowego AUTOKARU W SOSW NR 2 w Przemyślu

Głównym zadaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu jest wielokierunkowe podejście do każdego niepełnosprawnego dziecka, umożliwiające  mu wszechstronny rozwój społeczny i komunikacyjny. Wszelkie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, podejmowane w naszej Placówce, opierają się na kompleksowych zajęciach rehabilitacyjnych, których prawidłowe funkcjonowanie zależy od wielu czynników.

Nasza Placówka – dzięki staraniom Dyrekcji, zaangażowaniu Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz PFRON-u – może realizować proces dydaktyczno-wychowawczy w wyjątkowy sposób. 26 listopada 2021 roku w SOSW Nr 2 odbyło się poświęcenie nowo zakupionego autokaru do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz otwarcie „Ekologicznej Ścieżki Edukacyjnej”. W symbolicznym spotkaniu oraz przecięciu wstęgi, Dyrekcji Placówki towarzyszyli: Sekretarz miasta Dariusz Łapa, Skarbnik Monika Czuryk, Inspektor Wydziału Edukacji i Sportu Grzegorz Masłyk, Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Bauer-Maj. Zakup autokaru możliwy był dzięki dofinansowaniu inwestycji przez Urząd Miasta Przemyśl w wysokości 107 tysięcy złotych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w kwocie 178 tysięcy złotych. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 285 tysięcy złotych.

Drugim punktem uroczystości było otwarcie „Ekologicznej Ścieżki Edukacyjnej” sfinansowanej przez Urząd Miejski w Przemyślu w ramach Programu  Ochrony Środowiska. Koszt przedsięwzięcia wyniósł około 45 tysięcy złotych. „Ekologiczna Ścieżka Edukacyjna” powstała na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im dra J. Korczaka dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących w Przemyślu, z możliwością dostępności dla wszystkich przemyskich placówek. Przedsięwzięcie umożliwi innowatorskie podejście do procesu dydaktycznego, pozwoli opuścić szkolne mury, zbliżyć się do środowiska naturalnego i zgłębić wiedzę w sposób niezwykle kreatywny.

Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, widząc rozwój naszej Placówki, z entuzjazmem patrzymy w przyszłość – wedle słów Fridtjofa Nansena – „Trudne jest to, co zajmuje trochę czasu; niemożliwe trwa trochę dłużej”.