Propozycje zajęć popołudniowych przygotowane przez wychowawców pracujących w Internacie:

Gra interaktywna – 11 listopada Święto Niepodległości

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na bieżąco według planu za pomocą dostępnych środków komunikacji przez nauczycieli pracujących w szkole.