Ramowy rozkład dnia w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 12

7:30-8:30

Spontaniczna działalność dzieci. Zabawy tematyczne, realizowanie przez dzieci własnych zainteresowań.

8:30-9:00

Czynności organizacyjno–porządkowe, poranne ćwiczenia przez dzieci własnych zainteresowań.

9:00

Śniadanie

9:30-10:00

Zajęcia kierowane przez nauczyciela, zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

10:00-11:00

Dowolna działalność dzieci, swobodne zabawy w sali. Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

11:00-11:30

Czynności opiekuńcze, organizacyjne, czas zagospodarowany przez nauczyciela, terapia pedagogiczna.

11:30- 11:50

Czynności samoobsługowe, opiekuńcze, higieniczne.

12:00

Obiad

12:30-14:30

Praca wyrównawcza, kontynuowanie działalności edukacyjnej, zajęcia dodatkowe: język angielski, religia.

14:30

Podwieczorek

15:00- 15:30

Zabawy dowolne w sali według zainteresowań dzieci, ruch na świeżym powietrzu, czynności relaksacyjne.

15:30

Rozchodzenie się dzieci.