STOWARZYSZENIE WSPIERANIA NESŁYSZĄCYCH


37-700 Przemyśl, ul. Barska 15

tel./fax (016) 679 00 28,

kom. 604 648 839

e-mail: swn@idn.org.pl

www.przemysl.idn.org.pl

Kredyt Bank S.A. O/Przemyśl, nr konta: 94 1500 1634 1216 3003 0394 0000

KRS nr 0000041415


S Z A N O W N I    P A Ń S T W O !!!PROSIMY O WSPARCIE REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ 

Każdy z nas może przeznaczyć 1% podatku dochodowego na Organizację Pożytku Publicznego (OPP). 

W tym roku możemy przekazać 1% poprzez wpisanie w formularzu na druku PIT w rubrykach : „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”  numer KRS pod jakim widnieje nasze stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym

Nazwa OPP: Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących –   SWN37 – 700 Przemyśl, ul. Barska 15Numer KRS:   0000041415    

W rubryce informacje uzupełniające proszę wpisać: REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ OSOBY NIESŁYSZĄCE Z GŁĘBI SERCA DZIĘKUJĄ ZA PAŃSTWA DAR