kl. 2 plc

Szkoła Policealna nr 4

Zawód: Opiekun w domu pomocy społecznej

klasa 2 PLC

opiekun klasy: mgr Magdalena Foryt

Jesteśmy zespołem zgranych i energicznych, z dużym poczuciem humoru chłopców 🙂

MY – twardziele:

– występujemy na scenie jako aktorzy,

– bierzemy udział w zawodach sportowych zdobywając puchary,

– aktywnie uczestniczymy w imprezach i uroczystościach szkolnych, pomagając w ich przygotowaniach.

W szkole na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej uczymy się w sposób profesjonalny pomagać chorym i niesamodzielnym osobom zaspokoić ich różne potrzeby życiowe i społeczne takie jak akceptacji, szacunku, uznania.

Nasi rodzice włączają się w życie szkoły, są chętni do pomocy, można na nich liczyć w niemal w każdej sytuacji.

Istotną rzeczą jest, iż nasze relacje oparte są na zasadzie partnerstwa, względnej życzliwości i zrozumienia ale również odpowiedzialności. Szczególna rola w tworzeniu pozytywnej atmosfery zajęć zawodowych przypada naszej nauczycielce – opiekunowi klasy. To właśnie na tych zajęciach jest najbardziej zabawnie ale bywa też bardzo poważnie.

W trakcie realizacji zajęć praktycznych nasz nauczyciel stwarza sytuacje dydaktyczne sprzyjające kształtowaniu postaw, nawyków zawodowych, które zapewne zostaną z nami w przyszłej pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym na długie lata.