Szkoła Policealna nr 4

Zawód: Opiekun w domu pomocy społecznej

klasa 2 PLC

opiekun klasy: mgr Magdalena Foryt