kl. 2 pld

Szkoła Policealna nr 4

Zawód: Opiekun w domu pomocy społecznej

Klasa 2 PLD

Opiekun klasy: mgr Izabela Społowicz

Klasa 2 PLD Szkoły Policealnej o profilu: Opiekun w domu pomocy społecznej to 6 pięknych – dwudziestoletnich  dziewcząt, które w roku szkolnym 2020/2021 kończą naukę w naszym Ośrodku i rozpoczną  samodzielne  życie.

Szkoła jest dla nich od lat drugim domem – nie tylko uczy jak być dobrym opiekunem osoby starszej i niepełnosprawnej, ale też, jak samemu być dobrym człowiekiem, dostarcza też wielu doświadczeń i wrażeń na całe życie.

Dziewczęta zdają sobie z tego sprawę i dlatego ten szkolny czas chcą wykorzystać w sposób maksymalny, uczestnicząc aktywnie w życiu Ośrodka. Wszystkie lubią zajęcia sportowe z piłki siatkowej, zajęcia teatralne, aktywność na świeżym powietrzu i prace w ogrodzie…