Technikum Nr 2

Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych

klasa 2 Tb

wychowawca klasy: mgr Krzysztof Morycz